Paste’s & Sauces

ItemDescriptionGTIN
103018Verka Garlic Paste (800g x 12)884282100128
103021Verka Ginger Garlic Paste (800g x 12)884282100142
103022Verka Tamarind Paste (454g x 12)884282231280
103023Verka Ginger Paste (800g x 12)884282100104
103027Verka Green Chutney (12 x 400g)884282100180
103062Verka Spinach Puree (850g x 12)884282003061
103115Verka Kesar Mango Pulp (850g x 6)884282110714
103116Verka Alphonso Mango Pulp (850g x 6)884282110707
103143Verka Coriander Chutney (12 x 400g)884282003016
103145Verka Samosa Chutney (12 x 400g)884282003030
103146Verka Tamarind Chutney (12 x 400g)884282003047
103254Verka Seedless Tamarind (400gm x 50)884282112954
103255Verka Seedless Tamarind (800gm x 25)884282112961
103278Verka Seedless Tamarind (200g x 100)884282112947